Vakok és Gyengénlátók

Adók módjára behajtandó köztartozás


Eljáró ügyintéző:

Lakat Szilvia

Nagypeterdi Közös Önkormányzati Hivatal

7912 Nagypeterd Kossuth u. 93/a.

Tel: 73/446-605

E-mail: nagypeterd@hotmail.com

 

Ügyfélfogadási idő:

Hétfő: 8.00-11.00 és 13.00-16.00

Kedd: 8.00-11.00

Szerda: 8.00-11.00 és 13.00-16.00

Csütörtök: 13.00-16.00

Péntek: 8.00-11.00

 

Az ügyintézéshez szükséges dokumentumok, okmányok:

-

 

 

Az ügyintézés díja (eljárási illeték, igazgatási szolgáltatási díj):

-

 

 

 

Az ügymenetre vonatkozó tájékoztatás:

Adók módjára behajtandó köztartozások esetében az önkormányzati adóhatóság nem a saját ügyében jár el, hanem más szerv, hatóság (kimutató szerv) által megállapított fizetési kötelezettséget érvényesíti az önkéntes teljesítés elmaradása miatt, végrehajtás eljárás keretében.

 

Az eljárás hivatalból indul a kimutató szerv megkeresése alapján. Az önkormányzati adóhatóság feladata a kintlévőség beszedése, az eljárás ezen szakaszában méltányossági eljárás keretében részletfizetés, fizetés halasztás, mérséklésengedélyezésére nincs lehetőség.

 

Az önkormányzati adóhatóság fizetési felhívásban tájékoztatja az adók módjára behajtandó köztartozás kötelezettjét a kimutatás megérkezését követően és egyben felhívja az önkéntes teljesítésre.

A tartozás megfizetésének elmaradása esetén megindul a végrehajtási eljárás, melynek során elsősorban hatósági átutalási megbízás (inkasszó) benyújtására, munkabér letiltásra, ingó foglalásra, követelésfoglalásra van lehetőség. Nagyobb összegű tartozások esetén az ingatlan tulajdonra jelzálogjog, 500 ezer forintot meghaladó kintlévőség esetén végrehajtási jog bejegyzésre is sor kerül.

 

Az önkormányzati adóhatóság mérlegelése alapján lehetőség van az adók módjára behajtandó követelés bírósági végrehajtás útján történő érvényesítésére is.

 

 

Az ügyintézés határideje:

Az ügyintézés jogszabályi határidőhöz nem köthető, az elévülési időig folyamatosan kötelessége az önkormányzati adóhatóságnak az adózó tartozásának beszedése.

 

A fellebbezésre nyitva álló határidő:

Az adózó jogsértés esetén végrehajtási kifogással élhet az adott végrehajtási cselekmény ellen a tudomására jutásától számított 8 napon belül. Végrehajtási kifogás illetéke 5 000 Ft.

 

Kapcsolódó jogszabályok:

-          adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény,

-          bírósági végrehajtásról szóló 1994. évi LIII. törvény,

-          végrehajtási eljárás során felmerült végrehajtási költségek és végrehajtási költségátalány megállapításának és megfizetésének részletes szabályairól szóló 49/2012. (XII.28.) NGM rendelet

 

formanyomtatvány

-


Magyar Falu Program
Névjegy

Rózsafa Község Önkormányzata

7914 Rózsafa Kossuth u. 44.

Tel: 73/346-237

fax: 73/546-002

e-mail: onkormanyzatrozsafa@gmail.comGyakran keresett oldalak