Vakok és Gyengénlátók

Helyi iparűzési adó


Eljáró ügyintéző:

Lakat Szilvia

Nagypeterdi Közös Önkormányzati Hivatal

7912 Nagypeterd Kossuth u. 93/a.

Tel: 73/446-605

E-mail: nagypeterd@hotmail.com

 

Ügyfélfogadási idő:

Hétfő: 8.00-11.00 és 13.00-16.00

Kedd: 8.00-11.00

Szerda: 8.00-11.00 és 13.00-16.00

Csütörtök: 13.00-16.00

Péntek: 8.00-11.00

 

Az ügyintézéshez szükséges dokumentumok, okmányok:

-          formanyomtatvány

 

Az ügyintézés díja (eljárási illeték, igazgatási szolgáltatási díj):

 

-

Az ügymenetre vonatkozó tájékoztatás:

Adóköteles az önkormányzat illetékességi területén állandó vagy ideiglenes jelleggel végzett vállalkozási tevékenység.

 

Az adó alanya a vállalkozó, továbbá a Polgári Törvénykönyvről szóló törvény szerinti bizalmi vagyonkezelési szerződés alapján kezelt vagyon.

 

Az adó mértéke

-          az állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység esetén: 1,4 %.

-          az ideiglenes jellegű iparűzési tevékenység után naptári naponként 500,- (Ötszáz) forint.

 

Mentes a helyi iparűzési adó fizetése alól az a vállalkozó vagy vállalkozás, akinek/amelynek a Htv. 39. § (1) bekezdés, illetőleg a 39/A. § vagy 39/B. § alapján számított (vállalkozási szintű) adóalapja nem haladja meg a 2,5 millió forintot.

Az adómentesség formájában nyújtott támogatás csekély összegű támogatásnak minősül.A kedvezményezettnek nyilatkoznia kell a részére a támogatás odaítélésének évében és az azt megelőző két pénzügyi évben nyújtott csekély összegű támogatások támogatástartalmáról.

 

A helyi iparűzési adóról állandó jelleggel végzett tevékenység esetében az adóévet követő év május 31-éig, a helyi iparűzési adóelőleg-kiegészítés összegéről a tárgyév utolsó hónapjának 20. napjáig kell adóbevallást tenni.

Az ideiglenes jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetendő iparűzési adóról – a megfizetés határidejével egyezően – a tevékenység befejezésének napját követő hónap 15. napjáig kell bevallást tenni.

 

Az ügyintézés határideje:

30 nap

 

A fellebbezésre nyitva álló határidő:

15 nap

 

 

Kapcsolódó jogszabályok:

 

-          a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény

-          Rózsafa Község Önkormányzata Képviselő-testületének a helyi adókról szóló 19/2015. (XI.23.) önkormányzatirendelete

 

formanyomtatvány

NYILATKOZATcsekély összegű (de minimis) támogatás esetén

 


Kapcsolódó dokumentumok:
NYILATKOZAT csekély összegű (de minimis) támogatás esetén

Magyar Falu Program
Névjegy

Rózsafa Község Önkormányzata

7914 Rózsafa Kossuth u. 44.

Tel: 73/346-237

fax: 73/546-002

e-mail: onkormanyzatrozsafa@gmail.comGyakran keresett oldalak