Vakok és Gyengénlátók

Települési adó


Eljáró ügyintéző:

Lakat Szilvia

Nagypeterdi Közös Önkormányzati Hivatal

7912 Nagypeterd Kossuth u. 93/a.

Tel: 73/446-605

E-mail: nagypeterd@hotmail.com

 

Ügyfélfogadási idő:

Hétfő: 8.00-11.00 és 13.00-16.00

Kedd: 8.00-11.00

Szerda: 8.00-11.00 és 13.00-16.00

Csütörtök: 13.00-16.00

Péntek: 8.00-11.00

 

Az ügyintézéshez szükséges dokumentumok, okmányok:

-          formanyomtatvány bevalláshoz

 

 

Az ügyintézés díja (eljárási illeték, igazgatási szolgáltatási díj):

 

 

-

Az ügymenetre vonatkozó tájékoztatás:

Adóköteles az önkormányzat illetékességi területén az ingatlan-nyilvántartásban szántó, szőlő, gyümölcsös, kert, rét, legelő (gyep), nádas, fásított terület, halastó művelési ágban nyilvántartott földrészlet.

 

Az adó alanya a Htv. 1/A § (1) bekezdésében rögzített korlátozással az a magánszemély, aki a naptári év első napján termőföld tulajdonosa. Több tulajdonos esetén a tulajdonosok tulajdoni hányadaik arányában adóalanyok. Amennyiben a termőföldet vagyoni értékű jog terheli, az annak gyakorlására jogosult magánszemély az adó alanya. Amennyiben a vagyoni értékű jog jogosultja a Htv. 1/A. § (1) bekezdésében rögzített korlátozásra tekintettel az adónak nem alanya, úgy a termőföld tulajdonosa az adó alanya.

 

Az adó alapja a négyzetméterben számított alapterület.

 

Az adó mértéke 0,60 Ft / m2

 

Mentes az adó alól a tulajdonában lévő termőföld(ek) négyzetméterben számított alapterülete után legfeljebb 200.000 m2-ig az az adóalany, aki lakóhellyel, tartózkodási hellyel rendelkezik az önkormányzat illetékességi területén, továbbá a földhivatal földművesként nyilvántartásba vette és állattartással foglalkozik.

Évente két egyenlő részletben kell megfizetni március 15-ig és szeptember 15-ig.

 

Az ügyintézés határideje:

30 nap

 

A fellebbezésre nyitva álló határidő:

15 nap

 

 

Kapcsolódó jogszabályok:

 

-          a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény

-          Rózsafa Község Önkormányzata Képviselő-testületének a földadóról szóló18/2015. (X.02.)önkormányzatirendelete

 

formanyomtatvány

BEVALLÁS földadó megállapításához

 


Kapcsolódó dokumentumok:
BEVALLÁS földadó megállapításához

Magyar Falu Program
Névjegy

Rózsafa Község Önkormányzata

7914 Rózsafa Kossuth u. 44.

Tel: 73/346-237

fax: 73/546-002

e-mail: onkormanyzatrozsafa@gmail.comGyakran keresett oldalak