Vakok és Gyengénlátók

Költségvetési szervek

Székhely:

 

Nagypeterdi Közös Önkormányzati Hivatal

7912 Nagypeterd Kossuth u. 93/a.

Tel: 73/446-605

Fax: 73/546-002

E-mail: nagypeterd@hotmail.com

 

Telephely:

 

Nagypeterdi Közös Önkormányzati Hivatal Somogyapáti Kirendeltsége

7922 Somogyapáti Fő u. 81.

Tel: 73/350-042

Fax: 73/350-042

E-mail: somogyapati.hivatal@gmail.com

 

Nagypeterdi Közös Önkormányzati Hivatal Rózsafai Ügyfélszolgálat

7914 Rózsafa Kossuth u. 44.

Tel: 73/446-008

E-mail: nagypeterd@hotmail.com

 

 

Az ügyfélfogadás rendje:

 

Nagypeterdi Közös Önkormányzati Hivatal (székhely)

Hétfő: 8.00-11.00 és 13.00-16.00

Kedd: 8.00-11.00

Szerda: 8.00-11.00 és 13.00-16.00

Csütörtök: 13.00-16.00

Péntek: 8.00-11.00

 

Nagypeterdi Közös Önkormányzati Hivatal Somogyapáti Kirendeltsége:

Hétfő: 8.00-11.00

Kedd: 8.00-11.00 és 13.00-15.00

Szerda: 8.00-11.00

Csütörtök: 8.00-11.00

Péntek: nincs


 

Szervezeti struktúra:

 


 

Szervezeti egységek:

Dr. Borsos Kinga

jegyző

Tel: 73/446-605

Fax: 73/546-002

E-mail: nagypeterd@hotmail.com

 

Dr. Ratkovics Ágnes

aljegyző

7922 Somogyapáti Fő u. 81.

Tel/fax: 73/350-042

E-mail: somogyapati.hivatal@gmail.com

 

Nagypeterdi Közös Önkormányzati Hivatal (Nagypeterd, Kossuth u. 93/a.):

 

Kozma István

anyakönyvezető, igazgatási előadó

Tel: 73/446-605

Fax: 73/546-002

E-mail: nagypeterd@hotmail.com

 

 

 

Egréder Dávid

igazgatási előadó

Tel: 73/446-605

Fax: 73/546-002

E-mail: nagypeterd@hotmail.com

 

Lakat Szilvia

adóügyi előadó és pénztáros

Tel: 73/446-605

Fax: 73/546-002

E-mail: nagypeterd@hotmail.com

 

Hamarics Barnabás

műszaki előadó

Tel: 73/446-605

Fax: 73/546-002

E-mail: nagypeterd@hotmail.com

 

Tóth Tünde

közfoglalkoztatási előadó

Tel: 73/446-605

Fax: 73/546-002

E-mail: nagypeterd@hotmail.com

 

HamaricsnéIstokóvics Zsuzsanna

pénzügyi előadó

Tel: 73/446-605

Fax: 73/546-002

E-mail: nagypeterd@hotmail.com

 

Agyag Melinda

pénzügyi előadó

Tel: 73/446-605

Fax: 73/546-002

E-mail: nagypeterd@hotmail.com

 

Hentz Erika

pénzügyi előadó

Tel: 73/446-605

Fax: 73/546-002

E-mail: nagypeterd@hotmail.com

 

Nagypeterdi Közös Önkormányzati Hivatal Somogyapáti Kirendeltsége (Somogyapáti Fő u. 81.):

 

Varga Anita

anyakönyvvezető, igazgatási előadó

7922 Somogyapáti Fő u. 81.

Tel/fax: 73/350-042

E-mail: somogyapati.hivatal@gmail.com

 

BengyáknéModok Ágota

igazgatási előadó

7922 Somogyapáti Fő u. 81.

Tel/fax: 73/350-042

E-mail: somogyapati.hivatal@gmail.com

 

Czuporné Fekete Ivett

adóügyi előadó

7922 Somogyapáti Fő u. 81.

Tel/fax: 73/350-042

E-mail: somogyapati.hivatal@gmail.com

 

Varga Anna Katalin

pénzügyi előadó

7922 Somogyapáti Fő u. 81.

Tel/fax: 73/350-042

E-mail: somogyapati.hivatal@gmail.com

 

MozsgainéAmbrusics Mariann

pénzügyi előadó

7922 Somogyapáti Fő u. 81.

Tel/fax: 73/350-042

E-mail: somogyapati.hivatal@gmail.com

 

Tóth Józsefné

pénztáros

7922 Somogyapáti Fő u. 81.

Tel/fax: 73/350-042

E-mail: somogyapati.hivatal@gmail.com

 

Géczi Mónika

munkaügyi előadó

7922 Somogyapáti Fő u. 81.

Tel/fax: 73/350-042

E-mail: somogyapati.hivatal@gmail.com


 

 

Alapító okirat

 

Megállapodás közös önkormányzati hivatal alakításáról és fenntartásáról

 Tevékenység:

 

A Hivatal ellátja a jogszabályokban a számára meghatározott feladatokat Nagypeterd, Somogyapáti, Basal, Botykapeterd, Nagyváty, Nyugotszenterzsébet, Patapoklosi, Rózsafa, Somogyhatvan, Somogyviszló települések vonatkozásában.

 

A hivatal az alábbi kiemelt jogszabályok alapján jár el a közigazgatási és önkormányzati hatósági ügyekben:

Pénzügyi igazgatás: 2003. évi XCII. tv.; 2011. évi CXCV. tv.; 4/2013. (I.11.) Korm. rendelet; 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet; 9/2011.(II.15.) Korm. rendelet;

Szociális és gyámügyi igazgatás: 1993. évi III. tv.; 63/2006. (III.27.) Korm. rendelet; 11/2005. (I.26.) Korm. rendelet; 1997. évi XXXI. tv.; 331/2006. (XII.23.) Korm. rendelet; 149/1997. (IX.10.) Korm. rendelet;

Belügyi ágazat: 78/2008. (IV.3.) Korm. rendelet; 146/1993. (X.26.) Korm. rendelet; 255/2008. (X.21.) Korm. rendelet; 142/1999. (IX.8.) Korm. rendelet; 

Egészségügyi igazgatás: 43/1999.(III.3.) Korm. rendelet;

Építésügyi igazgatás: 313/2012. (XI.8.) Korm. rendelet;

Földművelődés-ügyi és állategészségügyi ágazat: 245/1998. (XII.31.) Korm. rendelet; 334/2006. (XII.23.) Korm. rendelet; 474/2013. (XII.12.) Korm. rendelet; 19/1992. (I.28.) Korm. rendelet;

Növényvédelmi igazgatás: 346/2008. (XII.30.) Korm. rendelet; 221/2008. (VIII.30.) Korm. rendelet;

Környezetvédelmi ágazat: 1995. évi LIII. törvény; 1996. évi LIII. tv., 481/2013. (XII.17.) Korm. rendelet;

Kereskedelmi igazgatás: 173/2003. (X.28.) Korm. rendelet; 210/2009. (IX.29.) Korm. rendelet; 239/2009.(X.20.) Korm. rendelet; 

Sportigazgatás: 166/2004. (V.21.) Korm. rendelet;

Igazságügyi igazgatás: 2010. évi XXXVIII. tv; 17/2015. (II.16.) Korm. rendelet; 2013. évi V. tv. 5:54-5:64 §; 147/1992.(XI.6.) Korm. rendelet; 132/2000. (VII.14.) Korm. rendelet;

Vízügyi igazgatás: 1995. évi LVII. törvény, 72/1996. (V.22.) Korm. rendelet; 178/1998.(XI.6.) Korm. rendelet; 58/2013. (II.27.) Korm. rendelet, 232/1996. (XII.26.) Korm. rendelet;

Oktatási ágazat: 2011. évi CXC. tv.; 229/2012. (VIII.28.) Korm. rendelet;

Munkaügyi ágazat: 169/2011.(VIII.24.) Korm. rendelet;

Honvédelmi igazgatás: 2011. évi CXIII. tv.;

Önkormányzati igazgatás: 2011. évi CLXXXIX. tv.;

Anyakönyvi igazgatás, állampolgársági ügyek: 2010. évi I. tv.; 1993. évi LV. tv.; 145/1999.(X.1.) Korm. rendelet;

Választás: 2013. évi XXXVI. tv.

Közlekedési igazgatás: 1988. évi I. törvény

 

A Hivatal által ellátandó alaptevékenységek köre:

a) segíti a képviselő-testületek, a nemzetiségi önkormányzatok, valamint a polgármesterek és az alpolgármesterek munkáját;

b) szakmailag előkészíti a testületi és a polgármesteri döntéseket, önkormányzati hatósági ügyeket;

 c) intézi a jegyző és az ügyintézők hatáskörébe utalt közigazgatási hatósági ügyeket;

d) ellátja a saját működésével összefüggő feladatokat, kapcsolatot tart más hivatali szervekkel.

A Hivatal a képviselő-testület tevékenységével kapcsolatosan:

a) szakmailag előkészíti az önkormányzati rendelet-tervezeteket, a testületi előterjesztéseket, a határozati javaslatokat;

b) nyilvántartja a képviselő-testület döntéseit;

c) közreműködik a döntések végrehajtásában;

d) ellátja a képviselő-testület munkájával kapcsolatos egyéb nyilvántartási, ügyviteli, adminisztrációs feladatokat.

A Hivatal a képviselők munkájának segítése érdekében:

a) elősegíti a képviselők képviselői munkájának végzését;

b) közreműködik a képviselői tájékoztatás megszervezésében;

c) biztosítja a képviselői fogadóórák megtartásának tárgyi feltételeit.

A Hivatal a nemzetiségi önkormányzatok munkájának segítése érdekében:

a) ellátja az együttműködési megállapodásban meghatározott feladatokat (pl. költségvetés elkészítése, gazdálkodás végrehajtása, vagyoni és számviteli nyilvántartás, tanácsadás),

b) irodahelyiség, berendezések, irodai eszközök (pl. fénymásoló) biztosítása.

A Hivatal az oktatási intézményekkel kapcsolatos feladatok ellátásában részt vesz, szakmai segítő tevékenységet folytat.


 

Foglalkoztatottak létszáma és személyi juttatásai 2015
Magyar Falu Program
Névjegy

Rózsafa Község Önkormányzata

7914 Rózsafa Kossuth u. 44.

Tel: 73/346-237

fax: 73/546-002

e-mail: onkormanyzatrozsafa@gmail.comGyakran keresett oldalak